БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ "КАЗАНЛЪК

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Казанлък
Гълъбовъди Митко - Сахране
Ширина/Дължина 42:39:14.20/25:12:55.80

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Сарат-2 (12.06.2021)  BG25070/2020  340203,013  12.06.2021 11:12:14  994.068  41(0)  196,172(0)  11(11)  209(209)  Клубно(Клубно) 
Киев (26.06.2021)  BG53014/2018  912933,182  27.06.2021 08:41:40  738.221  1(147)  38,462(106,676)  5(111)  26(1378)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG25071/2020  912933,182  27.06.2021 09:45:19  702.085  2(171)  76,923(124,093)  5(111)  26(1378)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG25034/2020  912933,182  27.06.2021 13:39:18  595.016  4(345)  153,846(250,363)  5(111)  26(1378)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG20023/2019  912933,182  27.06.2021 15:49:09  548.588  5(443)  192,308(321,48)  5(111)  26(1378)  Клубно(Национално) 
Ботoшани (27.06.2021)  BG25026/2020  589818,55  27.06.2021 13:56:41  1187.515  14(0)  97,222(0)  8(8)  144(144)  Клубно(Клубно) 
Ботoшани (27.06.2021)  BG20055/2019  589818,55  27.06.2021 14:20:59  1132.126  22(0)  152,778(0)  8(8)  144(144)  Клубно(Клубно) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG20053/2019  1155014,231  11.07.2021 12:00:24  969.460  1(21)  55,556(18,15)  4(90)  18(1157)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG25040/2020  1155014,231  11.07.2021 12:54:10  927.598  2(35)  111,111(30,251)  4(90)  18(1157)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG25084/2020  1155014,231  15.07.2021 17:17:35  206.674  4(274)  222,222(236,819)  4(90)  18(1157)  Клубно(Национално) 
Дарабани (11.07.2021)  BG25043/2020  626290,155  11.07.2021 14:07:02  1235.206  1(0)  12,658(0)  10(10)  79(79)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (11.07.2021)  BG25069/2020  626290,155  11.07.2021 15:14:57  1089.295  10(0)  126,582(0)  10(10)  79(79)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (11.07.2021)  BG20055/2019  626290,155  11.07.2021 15:18:05  1083.391  11(0)  139,241(0)  10(10)  79(79)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (11.07.2021)  BG25062/2020  626290,155  11.07.2021 16:23:53  972.677  15(0)  189,873(0)  10(10)  79(79)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 2 (25.07.2021)  BG25062/2020  626286,742  25.07.2021 15:46:07  1068.535  4(0)  74,074(0)  7(7)  54(54)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 2 (25.07.2021)  BG25043/2020  626286,742  25.07.2021 16:00:57  1042.161  7(0)  129,63(0)  7(7)  54(54)  Клубно(Клубно) 
Харков 2 (30.07.2021)  BG20053/2019  1154951,85  03.08.2021 09:08:19  311.113  1(2)  166,667(29,412)  2(15)  6(68)  Клубно(В група) 
Харков 2 (30.07.2021)  BG53014/2018  1154951,85  03.08.2021 11:30:01  299.675  2(3)  333,333(44,118)  2(15)  6(68)  Клубно(В група) 
Харков 2 (30.07.2021)  BG20023/2019  1154951,85  05.08.2021 12:25:31  204.000  3(7)  500(102,941)  2(15)  6(68)  Клубно(В група) 
Харков 2 (30.07.2021)  BG20053/2019  1154951,85  03.08.2021 09:08:19  311.113  1(74)  166,667(191,71)  2(59)  6(386)  Клубно(Национално) 
Харков 2 (30.07.2021)  BG53014/2018  1154951,85  03.08.2021 11:30:01  299.675  2(77)  333,333(199,482)  2(59)  6(386)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория E 700km - маратон  BG20053/2019  Женски  184,817  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG53014/2018  Женски  237,944  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG20053/2019  Женски  36  209,86  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG53014/2018  Женски  52  306,158  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG20053/2019  Женски  49  184,817  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG53014/2018  Женски  65  237,944  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG20053/2019  Женски  184,817  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG53014/2018  Женски  237,944  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG20053/2019  Женски  16  209,86  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG53014/2018  Женски  22  306,158  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG20053/2019  Женски  22  184,817  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG53014/2018  Женски  27  237,944  2021  Многогодишни  Една година  Национално